FOB 06.145

Sagsbehandlingstid i statsamt

01-01-2006

En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid.

Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere advokaten om sagens forløb.

Ombudsmanden udtalte at den lange sagsbehandlingstid var beklagelig.

Ombudsmanden mente det var beklageligt at statsamtet trods opfordring fra ombudsmanden ikke havde orienteret advokaten om at sagsbehandlingen trak ud.

Endvidere burde statsamtet have anset advokaten for repræsentant for en part i sagen.

(J.nr. 2005-4327-400).