Ombudsmanden indstiller undersøgelse af aktindsigt i sms-korrespondance

28-10-2021

Granskningskommissionen om sagen om aflivning af mink har nu oplyst, at den har bedt Statsministeriet om at genskabe en omtalt sms-korrespondance. Ombudsmanden indstiller derfor sin undersøgelse af en konkret klagesag om aktindsigt i sms-korrespondancen.

”Spørgsmålet om at genskabe korrespondancen indgår nu i minkkommissionens arbejde. Jeg har derfor afsluttet min behandling af sagen,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Han bemærker i den forbindelse, at hvis korrespondancen genskabes, må den ikke udleveres uden kommissionens samtykke.

Sagen rejser også forskellige mere generelle spørgsmål om sletning og journalisering mv. Disse spørgsmål har imidlertid en sådan forbindelse til den igangværende undersøgelse i minkkommissionen og undersøgelsens materiale, at ombudsmanden finder det rigtigst ikke at indlede en undersøgelse heraf.

Læs ombudsmandens afsluttende brev

Forløb

  • En journalist fra B.T. klagede til ombudsmanden i en sag, hvor journalisten havde ønsket at få aktindsigt i korrespondance fra den 10. november 2020 mellem Statsministeriets stabschef og en daværende særlig rådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Statsministeriet havde over for journalisten oplyst, at ministeriet ikke havde identificeret dokumenter, som var omfattet af journalistens aktindsigtsanmodning.
  • Under ombudsmandens behandling af sagen oplyste Statsministeriet, at der havde været en sms-korrespondance mellem de pågældende, men at korrespondancen er blevet slettet.
  • Da spørgsmålet om at genskabe korrespondancen nu indgår i minkkommissionens arbejde, indstiller ombudsmanden sin undersøgelse.
  • I det omfang korrespondancen genskabes, vil den indgå i minkkommissionens undersøgelse. Herefter må korrespondancen ikke uden kommissionens samtykke udleveres som led i aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. § 31, stk. 1, jf. § 1 b, i lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner.