Ombudsmanden har fokus på Kommunernes Sygedagpengesystem

02-03-2021

Mod slutningen af 2020 kom det frem, at kommunernes nye IT-system på sygedagpengeområdet ­– KSD – var ramt af en række fejl. Efter at have modtaget oplysninger fra tre kommuner, har ombudsmanden nu besluttet at følge udbedringen af systemet på et mere generelt niveau, men afslutter samtidig sagen over for de tre kommuner. Ombudsmanden vil derudover ved sin behandling af konkrete sygedagpengesager være særligt opmærksom på, om eventuelle fejl kan henføres til KSD.

”Hvis der er fejl i et IT-system som KSD, kan det medføre et stort antal fejl i de konkrete sager over for borgerne, fordi fejl hele tiden bliver gentaget i systemet. Derfor er det afgørende, at fejl i et IT-system som dette bliver fundet og løst så hurtigt som muligt,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden sendte i efteråret 2020 en række spørgsmål vedrørende KSD til tre udvalgte kommuner. Kommunernes svar viser bl.a., at der fortsat er konkrete udfordringer med systemet, men at der er iværksat tiltag for at afhjælpe problemerne. Det er desuden oplyst, at der ikke ses at være systematiske fejl vedrørende overholdelsen af lovgivningen. Samtidig har Beskæftigelsesministeriet taget flere initiativer i forhold til KSD.

Ombudsmanden vurderer, at en fortsat undersøgelse fra hans side næppe kan fremskynde udbedringen af fejl og mangler – derfor fortsætter han ikke undersøgelsen over for de tre kommuner. Men han har bedt Beskæftigelsesministeriet om at blive orienteret om de initiativer, som ministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat, og om hvad sagen videre giver ministeriet (og STAR) anledning til at foretage sig.

Læs ombudsmandens brev til Herning Kommune (Holstebro og Viborg Kommune har modtaget tilsvarende breve).

Læs ombudsmandens brev til Beskæftigelsesministeriet.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91.

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12.

FAKTA

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD): 

  • KSD er et IT-system, der automatiserer dele af kommunernes sagsbehandling og udbetaling på sygedagpengeområdet
  • KSD er udviklet og leveret af KMD og indkøbt af KOMBIT på vegne af landets 98 kommuner
  • KSD blev sat i drift i alle landets kommuner i juni 2020
  • KSD behandler et meget stort antal sager om sygedagpenge og sygedagpengerefusion – sager, som har væsentlig betydning for de involverede borgere og virksomheder