Ombudsmandens beretning for 2020 offentliggjort

13-04-2021

Ombudsmandens arbejde i 2020 har været præget af bl.a. COVID-19-situationen og et forholdsvis stort antal klager. Det fremgår af den netop offentliggjorte årsberetning.

”COVID-19 har fyldt meget i 2020 – det gælder også for os i ombudsmandsinstitutionen og for de myndigheder, der er omfattet af vores kompetence,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmandsinstitutionen har på grund af COVID-19 bl.a. været nødsaget til at foretage sine tilsyn virtuelt eller delvis virtuelt. Også flere undersøgelser har været præget af det usædvanlige år. Eksempelvis har ombudsmanden løbende fulgt sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstider i aktindsigtssager. I flere tilfælde har ombudsmanden udtrykt bekymring for, at journalister og andre må vente for længe på svar om aktindsigt.

Det fremgår også af beretningen, at ombudsmandsinstitutionen for andet år i træk har modtaget flere klager, og med i alt 5707 klager ikke i noget tidligere år har modtaget så mange klager og behandlet så mange sager. Det sker efter en årrække med et stabilt antal henvendelser og fordeler sig bredt over en række sagsområder.

Læs Folketingets Ombudsmands beretning for 2020

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91.