Hjørring Kommunes afslag på lån til pensionist var ikke efter reglerne

05-07-2021

Pensionister har under visse betingelser ret til at låne penge af kommunen til betaling af ejendomsskat for en ejendom, de bruger til beboelse. Det gælder, uanset om boligen bruges som helårs- eller fritidsbolig. En pensionist i Hjørring Kommune fik alligevel afslag på et lån, fordi den landejendom, han brugte som fritidsbolig, ikke var registreret som et sommerhus i Bygnings- og Boligregistret.

Af ombudsmandens undersøgelse af sagen fremgår det imidlertid, at det afgørende efter regelgrundlaget ikke er, hvordan ejendommen står registreret i Bygnings- og Boligregisteret. Afslaget var derfor ikke i overensstemmelse med reglerne, og ombudsmanden har på den baggrund bedt kommunen om at træffe en ny afgørelse.

”Vi har ikke konkret grund til at tro, at der er generelle problemer i landets kommuner med at fortolke reglerne på området. Men måske kan denne sag alligevel være en anledning for kommunerne til at sikre, at de forvalter loven korrekt. Fejl kan således have stor økonomisk betydning for en almindelig pensionist,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmanden har også spurgt Hjørring Kommune, om udtalelsen giver anledning til at genoverveje andre tilsvarende sager, hvor borgere har fået afslag på lån til ejendomsskat med henvisning til registreringen i Bygnings- og Boligregistret.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf.nr. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf.nr. 33 13 25 12

FAKTA

Adgangen til at få lån til betaling af ejendomsskat fremgår af § 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. (lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021).

For at kunne låne til ejendomsskatter, skal man:

  • have nået folkepensionsalderen eller modtage efterløn eller pension
  • eje en ejendom, der indeholder en beboelseslejlighed
  • benytte ejendommen til helårs- eller fritidsbeboelse
  • have friværdi nok i boligen
  • have en så høj offentlig vurdering, at den dækker lånet
  • stille kommunen sikkerhed for lånet i ejendommen

Man kan få lån til ejendomsskat til alle typer af ejendomme. Det er dog et krav, at man selv eller medlemmer af ens husstand anvender ejendommen til beboelse, og at den således ikke bruges primært til udlejning. Man kan kun få lån til én ejendom ad gangen.