Forsyningsselskaber og aktindsigt

08-12-2021

I forbindelse med en undersøgelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sager om aktindsigt erfarede ombudsmanden, at nævnet til tider som led i sin sagsbehandling oplevede udfordringer med forsyningsselskaber.

I nogle tilfælde ville et forsyningsselskab ikke sende nævnet de dokumenter, aktindsigtssagen handlede om. Andre gange ville et selskab ikke respektere nævnets afgørelse i sagen.

Det fik ombudsmanden til at sætte fokus på problemet, og han påpegede udfordringerne over for bl.a. Erhvervsministeriet.

Erhvervsministeren har nu meddelt ombudsmanden, at de udfordringer, der har været med visse forsyningsselskaber, er løst. Og flere ministerier har også aftalt en procedure med Miljø- og Fødevareklagenævnet til håndtering af eventuelle fremtidige udfordringer. 

”Reglerne om aktindsigt skal naturligvis overholdes af ethvert organ, der omfattes af aktindsigtsreglerne. Det er derfor godt, at der nu er fokus på, at forsyningsselskaberne samarbejder med nævnet, så dette kan sikres,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Souschef Stephan Andreas Damgaard, tlf. 33 13 25 12

 

ERHVERVSMINISTERENS SENESTE SVAR TIL OMBUDSMANDEN

Offentlighedsloven og miljøoplysningsloven gælder først og fremmest for offentlige myndigheder, men også for nogle forsyningsselskaber – og nogle af selskabernes aktindsigtsafgørelser kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er en del af Nævnenes Hus under Erhvervsministeriet.

Ombudsmanden har senest modtaget et brev fra erhvervsministeren i slutningen af november 2021. I brevet skrev erhvervsministeren, at det navnlig var ”to kommunale vandforsyningsselskaber, som Miljø- og Fødevareklagenævnet oplevede problemer med”, og at Miljøministeriet havde haft et ”møde med de pågældende kommuners kommunaldirektører. Her redegjorde kommunerne for, at de pågældende forsyningsselskabers praksis var blevet ændret”. Erhvervsministeren konkluderer, at ”udfordringerne vedrørende de førnævnte forsyningsselskaber er løst”.

Erhvervsministeren skrev også, at der er aftalt en proces mellem relevante ministerier og Miljø- og Fødevareklagenævnet ”til håndtering af lignende sager, hvis de skulle opstå igen. Den aftalte procedure forudsætter, at såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at et vandforsyningsselskab, der er underlagt offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, ikke følger disse loves bestemmelser ved oversendelse af klagesager over forsyningsselskabets aktindsigtsafgørelser, eller ikke overholder nævnets afgørelser i disse sager, skal nævnet orientere fagministerierne og beskrive problemstillingens omfang. Ressortministerierne vil herefter sørge for, at den konkrete kommune, der har tilsynspligten med vandforsyningsselskabet, får et brev med det formål at orientere tilsynsmyndigheden om regelbruddet. Derudover vil det i brevet indskærpes, at tilsynsmyndigheden skal føre tilsyn med vandforsyningsselskabet, der overtræder aktindsigtsreglerne eller ikke efterlever nævnets afgørelser.”