FOB 96-107

Aktindsigt i et dokument om den finansielle krise på Færøerne. Undtagne oplysninger

01-01-1996

En redaktionschef klagede over Finansministeriets afslag på aktindsigt i et dokument om den finansielle krise på Færøerne. Der var tale om et notat fra Finansministeriet om forslag til mulige bestyrelsesmedlemmer for Finansieringsfonden af 1992. Finansministeriet henviste som begrundelse for afslaget til at adskillige af de personer som var nævnt i notatet, ikke var klar over at de havde været bragt på tale som mulige bestyrelsesmedlemmer i finansieringsfonden.

Ombudsmanden udtalte at den generelle undtagelsesadgang i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, alene kan begrænse aktindsigten når hensynet til enkeltpersoner eller det offentliges interesser gør det klart påkrævet. Ombudsmanden mente ikke at Finansministeriet havde godtgjort at hensynet til de personer der var anført på listen, talte så tungtvejende imod offentliggørelse at dette kunne begrunde anvendelse af § 13, stk. 1, nr. 6, og han bad derfor ministeriet om at genoptage sagen. (J.nr. 1995-1041-201).