FOB 96-189

Afslag på hjælp til medicinudgifter

01-01-1996

Astma-Allergi Forbundet klagede på vegne af et forældrepar over et afslag på hjælp til parrets datters medicinudgifter. Datteren led af astmatisk bronkitis, men var i perioder symptomfri som følge af den daglige medicinske behandling.

Det Sociale Ankenævn for Storstrøms Amt havde meddelt forældrene at datteren ikke var omfattet af personkredsen der kunne ydes hjælp til da lidelsen ikke kunne anses for at være kronisk.

I sin udtalelse til ombudsmanden henviste ankenævnet til at lidelsen og følgerne af lidelsen hele tiden skulle være til stede for at datteren kunne anses for omfattet af personkredsen i bistandslovens § 48.

Ombudmanden udtalte at nævnets retsopfattelse var betænkelig når den periodiske symptomfrihed skyldtes en vedvarende medicinering. Ombudsmanden mente at det var uklart om ankenævnet i sin vurdering havde inddraget oplysningerne om at årsagen til at parrets datter i perioder var symptomfri var den daglige medicinske behandling. Ombudsmanden henstillede derfor til ankenævnet at sagen blev genoptaget, og at ankenævnet foretog en ny vurdering af spørgsmålet om hvorvidt parrets datters lidelse kunne anses for kronisk. (J.nr. 1995-600-050).