FOB 96-273

Aktindsigt i dokumenter fra Udenrigsministeriet

01-01-1996

En avis klagede på vegne af en journalist over Udenrigsministeriets afslag på en ansøgning om aktindsigt i en indberetning fra ambassaden i Beograd. Udenrigsministeriet begrundede afslaget med at korrespondance mellem ministeriet og dets repræsentationer i udlandet måtte betragtes som interne arbejdsdokumenter.

Efter ombudsmandens opfattelse måtte repræsentationerne i Udenrigstjenesten betragtes som selvstændige forvaltningsmyndigheder, hvorfor indberetninger ikke kunne undtages fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens § 7, stk. 1, nr. 2 ("interne arbejdsdokumenter").

På baggrund af denne opfattelse henstillede ombudsmanden til Udenrigsministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, men da sagen frembød retlig tvivl, fandt ombudsmanden ikke at burde tilkendegive sin opfattelse i form af en kritik. (J.nr. 1995-1519-401).