FOB 96-221

Aktindsigt i dokumenter om den finansielle krise på Færøerne

01-01-1996

En redaktionschef klagede over Statsministeriets afslag på aktindsigt i en række dokumenter om den finansielle krise på Færøerne. Statsministeriet havde i sine afslag henvist til at dokumenterne var undtaget fra aktindsigt efter forskellige bestemmelser i offentlighedsloven, og til at der ikke var grundlag for at meddele oplysninger efter offentlighedslovens § 11 om ekstraheringspligt.

For så vidt angik to dokumenter henstillede ombudsmanden at Statsministeriet genoptog sagen, og sagen gav i øvrigt anledning til at fremsætte mere generelle udtalelser om anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 7, § 10 og § 13 samt om ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11. (J.nr. 1995-1043-401).