FOB 96-105

Anvendelse af anonyme medarbejderbidrag

01-01-1996

Ombudsmanden rettede henvendelse til Finansministeriet i anledning af publikationen "Resultatvurderinger af ledere" som indgik i ministeriets serie af publikationer "Den offentlige sektor år 2000".
Med vejledningen fulgte et sæt af spørgeskemaer - og af vejledningen fremgik at skemaerne skulle besvares anonymt. Det fremgik ikke om disse anonyme bidrag ville kunne indgå som grundlag for konkrete personaleretlige beslutninger over for lederen.
Ombudsmanden udtalte at almindelige forvaltningsretlige krav til hjemmel og sagsbehandling også gælder i forbindelse med beslutninger om afskedigelse og andre indgribende personaleforanstaltninger over for offentligt ansatte. En myndighed der træffer en indgribende personaleretlig afgørelse, må sikre sig at der foreligger det fornødne grundlag, og at den ansatte forud for afgørelsen bliver partshørt. På den baggrund mente ombudsmanden at anonyme oplysninger, eller oplysninger der af anden grund ikke kan undersøges af myndigheden eller den ansatte, ikke kan indgå i grundlaget for en indgribende personaleretlig reaktion over for en offentligt ansat.
Ombudsmanden spurgte om Finansministeriet kunne tilslutte sig hans opfattelse, og om ministeriet var indstillet på at udsende en vejledning om spørgsmålet. (J.nr. 1995-523-819).

Ombudsmanden rettede henvendelse til Finansministeriet i anledning af publikationen "Resultatvurderinger af ledere" som indgik i ministeriets serie af publikationer "Den offentlige sektor år 2000".

Med vejledningen fulgte et sæt af spørgeskemaer - og af vejledningen fremgik at skemaerne skulle besvares anonymt. Det fremgik ikke om disse anonyme bidrag ville kunne indgå som grundlag for konkrete personaleretlige beslutninger over for lederen.

Ombudsmanden udtalte at almindelige forvaltningsretlige krav til hjemmel og sagsbehandling også gælder i forbindelse med beslutninger om afskedigelse og andre indgribende personaleforanstaltninger over for offentligt ansatte. En myndighed der træffer en indgribende personaleretlig afgørelse, må sikre sig at der foreligger det fornødne grundlag, og at den ansatte forud for afgørelsen bliver partshørt. På den baggrund mente ombudsmanden at anonyme oplysninger, eller oplysninger der af anden grund ikke kan undersøges af myndigheden eller den ansatte, ikke kan indgå i grundlaget for en indgribende personaleretlig reaktion over for en offentligt ansat.

Ombudsmanden spurgte om Finansministeriet kunne tilslutte sig hans opfattelse, og om ministeriet var indstillet på at udsende en vejledning om spørgsmålet. (J.nr. 1995-523-819).