FOB 2017-35

Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret

19-12-2017

 

 

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

Justitsministeriet gav delvist afslag på aktindsigt, bl.a. med henvisning til bestemmelserne i offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, og § 24, stk. 1, nr. 1, om henholdsvis interne dokumenter og ministerbetjeningsdokumenter.  

Herudover bemærkede Justitsministeriet, at ministeriet generelt ikke kunne give oplysning om, hvilke konkrete opgaver der havde givet PET anledning til at anmode om assistance fra Forsvaret, eller hvordan sådan assistance nærmere blev tilrettelagt, da sådanne oplysninger kunne virke afslørende i forhold til PET’s arbejdsmetoder. Sådanne oplysninger ville efter Justitsministeriets opfattelse være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 31, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Justitsministeriet kunne heller ikke af- eller bekræfte, om ministeriet i den konkrete sag havde undtaget oplysninger fra aktindsigt efter denne bestemmelse, da en oplysning om dette ville prisgive hensynet til PET’s arbejdsmetoder. 

Ombudsmanden havde ikke grundlag for at kritisere resultatet af Justitsministeriets afgørelse, herunder ministeriets anvendelse af bestemmelsen i offentlighedslovens § 31 og beslutningen om hverken at ville af- eller bekræfte, om ministeriet var i besiddelse af oplysninger omfattet af anmodningen om aktindsigt. 

(Sag nr. 17/00569)