FOB 2017-16

Ikke tilstrækkeligt godtgjort, at magtanvendelse i forbindelse med forsøg på tvangsmæssig udsendelse havde været nødvendig i hele sin udstrækning

08-10-2017

 

 

I oktober 2015 fulgte en medarbejder fra ombudsmanden Rigspolitiets forsøg på tvangsmæssig udsendelse af en mand, hans hustru og deres barn. Udsendelsen blev afbrudt af personale fra flyselskabet i forbindelse med ombordstigningen på flyet, da manden og kvinden gjorde modstand.

Ombudsmanden konkluderede, at politiets udsendelsesrapport ikke levede op til kravene til dokumentation. Ombudsmanden fandt dokumentationen mangelfuld, fordi politiets magtanvendelse over for manden og kvinden i forbindelse med ombordstigningen ikke i tilstrækkeligt omfang var beskrevet i udsendelsesrapporten. Derudover var dokumentationen af forløbet, efter at udsendelsen var afbrudt, mangelfuld, fordi udsendelsesrapporten ikke indeholdt oplysninger om, hvilke forhold og vurderinger der lå til grund for politiets beslutning om at opretholde fikseringen af mandens hænder/arme i fikseringsbæltet, efter at udsendelsen blev afbrudt kl. ca. 18.00, og frem til indsættelsen i Institutionen for Frihedsberøvede Asylansøgere, Ellebæk, kl. 21.30.

Endelig konkluderede ombudsmanden, at politiet ikke havde godtgjort tilstrækkeligt, at magtanvendelsen over for manden, efter at udsendelsen var afbrudt, havde været nødvendig i hele sin udstrækning.

(Sag nr. 15/04336)