FOB 2012-18

Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat

29-10-2012

 

 

En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde vurderet ansøgningen på baggrund af ordningens støttekriterier og havde prioriteret inden for de midler, som udvalget havde til rådighed. 

Forfatteren, der ikke mente, at han havde fået en forklaring på, hvorfor han fik afslag, klagede til ombudsmanden. Under sagen forklarede Litteraturudvalget nærmere, hvad udvalget lagde vægt på ved bedømmelsen af ansøgningerne. Det fremgik, at udvalget traf afgørelse på baggrund af en vurdering af den lit­te­rære kvalitet af en indsendt tekstprøve. Udvalget uddybede også, hvad der var bestemmende for, hvornår en tekst ansås for at have den fornødne litterære kvalitet. 

På baggrund af udvalgets uddybende forklaringer udtalte ombudsmanden, at han ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der ikke var sket en fyldestgørende inddragelse af saglige og relevante kriterier. Han kunne derfor ikke kritisere indholdet af udvalgets afgørelse.  

Ombudsmanden kritiserede imidlertid Litteraturudvalgets oprindelige udformning af afslaget, navnlig da det overhovedet ikke indeholdt nogen angivelse af, hvilke hensyn der var lagt vægt på. Han henstillede på den baggrund til Litteraturudvalget at indrette sin fremtidige praksis på en sådan måde, at begrundelserne for afslag levede op til kravene i forvaltningsloven.

(J.nr. 12/00179)