FOB 2012-3

Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet.

31-01-2012

 

 

Ombudsmanden fik en klage over sagsbehandlingstiden i Udlændingeservice og Integrationsministeriet. Borgeren gjorde gældende at Udlændingeservice havde været for lang tid om at tage stilling til en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, og at ministeriet havde været for lang tid om at tage stilling til hans klage over Udlændingeservices sagsbehandlingstid. 

Ved behandlingen af sagen blev ombudsmanden opmærksom på at Udlændingeservice ikke i kvitteringsbreve gav de personer der havde ansøgt om forlængelse, besked om at deres ansøgninger var blevet modtaget og var under behandling. Udlændingeservice gav heller ikke direkte (og løbende) besked om hvor lang tid det ville tage at behandle deres sager. Udlændingeservice henviste i stedet til at søge information om sagsbehandlingstiden på hjemmesiden www.nyidanmark.dk og til muligheden for at kontakte Udlændingeservice telefonisk for at få information. 

Ombudsmanden udtalte at parterne i sagerne efter hans opfattelse skulle have kvitteringsbreve og individuelle underretninger om sagsbehandlings­tiden. Udlændingeservice kunne ikke fravige dette ved at henvise til at man selv kunne ringe til Udlændingeservice og søge oplysninger på www.nyidan­mark.dk. 

Justitsministeriet – der som følge af en ressortomlægning blev ansvarlig for sagsområdet – var enig i ombudsmandens opfattelse og anmodede Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) om at sikre at parterne fik kvitteringer og underretninger om sagsbehandlingstiden.  

Som et resultat af ombudsmandens undersøgelse tilkendegav Udlændingeservice også at styrelsen ville ændre sine retningslinjer for hvornår der skal tages notat om telefoniske rykkere i sagerne, i overensstemmelse med ombudsmandens udtalelse.    

 (J.nr. 2009-0452-600)