FOB 2012-24

Afslag på aktindsigt begrundet med hensynet til den interne politiske beslutningsproces – 10 år efter dokumenternes udarbejdelse

29-10-2012

 

 

Statsministeriet afslog at give aktindsigt i dokumenter vedrørende Justitsministeriets redegørelser om Danmarks tiltrædelse af forskellige EU-traktater. To af dokumenterne var blevet undtaget fra aktindsigt med den begrundelse, at det var nødvendigt til beskyttelse af den interne politiske beslutningsproces (offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6). Da Statsministeriet ikke havde oplyst, hvilke konkrete omstændigheder der kunne begrunde, at det næsten 10 år efter dokumenternes udarbejdelse stadig var nødvendigt at undtage dokumenterne fra aktindsigt, henstillede ombudsmanden til Statsministeriet at genoptage afgørelsen om afslag på aktindsigt i de to dokumenter.

(Sag nr. 12/00297)