FOB 95-309

Aktindsigt i sagkyndig, juridisk redegørelse fra Kammeradvokaten

01-01-1995

En journalist klagede over at Trafikministeriet havde afslået aktindsigt i den brevveksling mv. der fulgte som konsekvens af kritikken i "Bernstein-rapporterne". Brevvekslingen drejede sig om eventuelt ansvar hos bestemte ansatte i DSB.

Trafikministeriet havde efter offentlighedslovens § 10, nr. 4, om myndighedens brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelser afslået aktindsigt i breve bl.a. fra to advokater der havde betjent henholdsvis DSB og Bernstein-udvalget. Dokumenterne var videregivet til ministeriet. Ombudsmanden kritiserede ikke afslaget på aktindsigt.

Ministeriet afslog også efter offentlighedslovens § 10, nr. 4, aktindsigt i en redegørelse fra Kammeradvokaten. Redegørelsen indeholdt Kammeradvokatens vurdering af om der var grund til tjenstlige reaktioner over for ansatte i DSB. Ombudsmanden udtalte at Kammeradvokatens responsum ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 10, nr. 4. Ombudsmanden kunne ikke som en relevant mulighed lægge til grund at sagerne ville ende med en retssag. (J. nr. 1994-1904-501).