FOB 95-132

Aktindsigt. Dokumenter indgået til myndighed. Opbevaring/sagsbehandling

01-01-1995

En advokat klagede for en klient over en udtalelse fra Indenrigsministeriet som støttede Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i dokumenter om en arkitektkonkurrence om Ørestaden, udskrevet af Ørestadsselskabet I/S.

Dokumenterne var sendt til embedsmænd i Københavns Kommune og journaliseret og opbevaret der.

Ifølge Københavns Kommune blev dokumenterne opbevaret for embedsmænd der i deres egenskab af rådgivere for Ørestadsselskabet eller som bestyrelsesmedlemmer i Ørestadsselskabet deltog i selskabets planlægning af Ørestaden. Efter Københavns Kommunes opfattelse indgik dokumenterne derfor ikke som led i kommunens administrative sagsbehandling, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1.

Ombudsmanden udtalte at den omhandlede passus i § 4, stk. 1, om "... led i administrativ sagsbehandling ..." måtte forstås således at kun dokumenter hvis indhold ikke var tillagt eller kunne tillægges betydning for myndighedens administrative virksomhed, kunne udeholdes. Københavns Kommune ejede 55% af interessentskabet, og havde som udgangspunkt en så væsentlig interesse i alle spørgsmål om planlægning af Ørestaden at modtagne dokumenter vedrørende Ørestaden vanskeligt isoleret set kunne udeholdes på baggrund af offentlighedslovens § 4, stk. 1. Afgørende for om dokumenterne kunne anses for indgået i kommunens sagsbehandling, var herefter om materialet havde været tilgængeligt, også for andre end dem der direkte havde deltaget i Ørestadsselskabets (i modsætning til kommunens) arbejde i sagen. Ud fra dette kriterium meddelte ombudsmanden Indenrigsministeriet og Københavns Kommune at han mente Københavns Kommune burde have meddelt aktindsigt i nogle af dokumenterne. (J. nr. 1994-2574-401).