FOB 95-125

Flygtningenævnets manglende oplysning til ombudsmanden om Udenrigsministeriets brug af serbisk advokat

01-01-1995

I forbindelse med behandlingen af en klage fra en komité over at en serbisk militærnægter havde fået afslag på asyl i Flygtningenævnet i medfør af udlændingelovens § 7, kritiserede ombudsmanden Flygtningenævnet for besvarelsen af ombudsmandens supplerende spørgsmål. Senere kom det frem i pressen at Udenrigsministeriet havde gjort brug af en serbisk advokat, med tilknytning til et serbisk nationalistisk parti, ved bl.a. ægthedsvurderinger af de for nævnet fremlagte dokumenter. Ombudsmanden fandt det yderst kritisabelt at nævnet - som havde kendskab til oplysningerne om brugen af den serbiske advokat - ikke informerede ombudsmanden herom ved besvarelsen af ombudsmandens supplerende høring. Nævnet oplyste at det ikke ved afgivelsen af svaret på den supplerende høring var opmærksom på den betydning oplysningerne kunne have for ombudsmandens undersøgelse og behandling af den serbiske militærnægters sag. Ombudsmanden fastholdt sin kritik af hændelsesforløbet. (J. nr. 1995-444-641).