FUB 95-261

Afslag på støtte til skrivemaskine - manglende begrundelse

01-01-1995

Dansk Blindesamfund klagede på en ældre mands vegne over en kommunes og et socialt ankenævns afslag på at yde ham tilskud til indkøb af en skrivemaskine.

Ombudsmanden udtalte at det var meget kritisabelt, at kommunen ikke havde givet en korrekt begrundelse for afslaget. Ombudsmanden fandt det endvidere uforsvarligt at det sociale ankenævn - ved i afgørelsen at lægge vægt på at manden førte en begrænset korrespondance uden at søge omfanget af korrespondancen belyst - ikke havde overholdt officialprincippet.

Herefter måtte afslagene betragtes som ugyldige, og ombudsmanden henstillede til det sociale ankenævn at sagen blev genoptaget. (J. nr. 1994-1728-002).