FOB 92-92

Partsbegrebet. Manglende partshøring i forbindelse med godkendelse af partinavn.

01-01-1992

Indenrigsministeriet havde godkendt et partinavn for B ("Miljøbevægelsen De friske Grønne"), som efter partiet A's opfattelse kunne give anledning til forveksling med A ("De Grønne").

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for kritik af afgørelsen om godkendelse af B's navn.

Ombudsmanden udtalte imidlertid, at A måtte anses for part i sagen, idet der var grund til at overveje forvekslingsrisiko. A burde derfor have været underrettet om, at B havde indgivet ansøgning om godkendelse af partinavnet og haft lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, før der blev truffet afgørelse. (J. nr. 1991-1918-49).