FOB 92-219

Afskedigelse af vurderingsformand på baggrund af straffedom.

01-01-1992

A, der var vurderingsformand, blev af en byret idømt en bøde for grov overtrædelse af byggelovgivningen. Dette medførte, at Skatteministeriet, departementet, (SKD) afskedigede A fra stillingen som vurderingsformand.

Ombudsmanden fandt ikke at kunne kritisere SKD's afgørelse. Ombudsmanden fandt herudover ikke, at vurderingskredsens kommuner burde have været hørt, idet afgørelsen ikke byggede på en vurdering af A's hidtidige virke som vurderingsrådsformand, men alene støttede sig på straffedommen. (J. nr. 1991-501-20).