FOB 91-166

Tilbagebetaling af boligsikring. Ukendskab til reglerne om beregningsgrundlaget.

01-01-1991

A klagede over, at Det Sociale Ankenævn for B Amt fastholdt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt boligsikring.

A, der modtog boligsikring, oplyste i oktober 1986 K Kommune om, at hendes indkomst vedvarende var ændret, da hun var blevet overlærer. Boligsikringen udbetaltes dog stadig på baggrund af det tidligere indkomstgrundlag.

K krævede i marts 1989 den for meget udbetalte støtte tilbage - i alt 4.356 kr. Myndighederne fandt, at A ved modtagelsen af bevillingsskrivelsen for 1987 burde have været opmærksom på, at de meddelte oplysninger ikke var medtaget i den nye beregning, og at beregningsgrundlaget derfor var ukorrekt.

Ombudsmanden tillagde det væsentlig betydning, at A selv havde henvendt sig om ændringen i sine indkomstforhold. Herudover mente ombudsmanden ikke at kunne se bort fra, at beregningsgrundlaget er et teknisk indkomstbegreb, og at der således ikke er sammenfald mellem de indkomstoplysninger, A afgav til kommunen, og de indkomsttal, kommunen skulle lægge til grund ved beregningen. Ombudsmanden mente derfor ikke, at A kunne bebrejdes, at hun ikke opdagede fejlen.

Ombudsmanden henstillede på denne baggrund til ankenævnet at genoptage sagen til fornyet behandling på baggrund af det anførte. (J. nr. 1991-742-17).