FOB 91-120

Tv-spot i AIDS-kampagne i strid med tv-reklamereglernes sømmelighedskrav?

01-01-1991

Landsforeningen for bøsser og lesbiske klagede over, at Radio- og TV-Reklamenævnet (RTN) havde henstillet til TV 2 reklame A/S, at et tv-indslag, der var udarbejdet af landsforeningen i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen som et led i AIDS-kampagnen, ikke blev bragt på ny. I indslaget vistes en scene, hvor to mænd kyssede hinanden, samtidig med at en speakerstemme sagde: "Husk kondom, når der er knald på". RTN fandt, at reklamen overskred sømmelighedskravet i § 1 i bekendtgørelse nr. 416 af 18. juni 1987 om indholdet af reklameindslag, der bringes i TV 2.

Ombudsmanden udtalte, at RTN's opfattelse var diskutabel, fordi den indebar en diskrimination over for homoseksuelle, og fordi tv-indslagets formål var at oplyse om risikoen for AIDS-smitte. Ombudsmanden fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at karakterisere RTN's afgørelse som stridende imod almindelige retsgrundsætninger vedrørende ikke-diskrimination. Ombudsmanden henviste herved også til, at det i almindelighed falder uden for ombudsmandens beføjelser at udtale kritik af myndighedernes skønsudøvelse.

RTN meddelte efterfølgende, at nævnet på baggrund af ombudsmandens udtalelse havde taget afgørelsen vedrørende reklameindslaget op til fornyet overvejelse. Nævnet godkendte herefter en rettet udgave af reklameindslaget, hvoraf det fremgik - udtrykkeligt og klart, såvel ved indledningen, som afslutningen - at der er tale om en advarsel mod AIDS, og at indslaget hidrører fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske. (J. nr. 1991-114-76).