FOB 2010_4-3

Sag henlagt ved en fejl. Sagsbehandlingstid

11-12-2010

En statsforvaltning henlagde ved en fejl en sag om børnebidrag som Familiestyrelsen havde bestemt skulle genoptages. Statsforvaltningen blev først opmærksom på sagen da borgerens advokat spurgte til sagen. På tidspunktet for ombudsmandens udtalelse var der gået over 4 år siden Familiestyrelsens afgørelse om genoptagelse. Ombudsmanden var enig med statsforvaltningen i at fejlekspeditionen af sagen var dybt beklagelig, og henstillede til statsforvaltningen at fremskynde sagen mest muligt. Ombudsmanden mente også det var beklageligt at statsforvaltningen ikke havde besvaret rykkere fra borgerens advokat. Desuden mente ombudsmanden at statsforvaltningen burde have underrettet borgeren om at sagen trak ud.
(J.nr. 2010-1653-6005)