FOB 2010-18-1

Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen

20-08-2010

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Baggrunden var en avisartikel som oplyste at flere af landets folkeskoler krævede at eleverne selv medbragte computer i undervisningen.

Undervisningsministeriet udtalte at der ikke kan opkræves betaling fra forældrene for nødvendige undervisningsmidler der benyttes som led i den almindelige undervisning, dvs. f.eks. almindelige lærebøger, ordbøger og lommeregnere. Ministeriet udtalte også at der ikke er hjemmel til at kræve at elever i folkeskolen medbringer egen computer i undervisningen. Hvis undervisningen er baseret på brug af computer, skal skolen stille computere gratis til rådighed for elever der ikke ønsker at benytte egen computer.

Ombudsmanden erklærede sig enig med ministeriet i denne retsopfattelse.

Ministeriet udtalte desuden at det er kommunernes og de enkelte folkeskolers ansvar at denne retsopfattelse klart og tydeligt kommunikeres til forældrene så de ikke føler sig forpligtet eller presset til at lade deres børn tage deres egen computer med i skole. Det ville ifølge ministeriet være kritisabelt hvis en folkeskole skabte tvivl om hvilken retstilstand der gælder på området.

Ombudsmanden udtalte at han var enig med ministeriet i dette, og havde i øvrigt ikke nogen bemærkninger til ministeriets udtalelse. 
(J.nr. 2009-4267-710).