FOB 2010-20-5

Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget

20-05-2010

En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget udbetalt boligstøtte. Borgeren mente ikke at kommunen havde vejledt om hvordan tilbagebetalingen kunne ske, eller sendt et girokort til brug for betalingen. Borgeren klagede derfor til Folketingets Ombudsmand. Kommunen besluttede dernæst at frafalde gebyret.

Ombudsmanden var enig i kommunens beslutning om at frafalde gebyret. Ombudsmanden udtalte at selv om der var hjemmel til at opkræve et rykkergebyr, skal betalingsfristen være overskredet, og borgeren skal være gjort bekendt med hvordan det skyldige beløb kan betales til kommunen. Ombudsmanden udtalte også at fordi kommunen ikke kunne dokumentere at den havde sendt et girokort til borgeren eller på anden måde vejledt borgeren om hvordan og inden for hvilken frist den for meget udbetalte boligstøtte skulle betales, måtte kommunen bære risikoen for bevisusikkerheden. Derfor kunne kommunen ikke pålægge borgeren et rykkergebyr.
(J.nr. 2009-3939-009).