FOB 2010-17-1

Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv.

18-03-2010

Udenrigsministeriet gav tre journalister afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter med henvisning til at CIA-arbejdsgruppen måtte anses for en selvstændig myndighed, og dokumenterne derfor havde karakter af interne arbejdsdokumenter. Et dokument oprettet uden for arbejdsgruppen om kontakten til USA blev undtaget fra aktindsigt med henvisning til at det var nødvendigt at hemmeligholde det på grund af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser.

Ombudsmanden udtalte at CIA-arbejdsgruppen ikke kunne anses for en selvstændig myndighed. Arbejdsgruppens dokumenter kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt med henvisning til at der var tale om interne arbejdsdokumenter. Ombudsmanden lagde bl.a. vægt på at arbejdsgruppens formand var en myndighed som sådan, Udenrigsministeriet, at formandskabet ikke benyttede et særligt afskærmet journalnummer til arbejdsgruppens dokumenter, at formandskabet primært indebar en sekretariatsfunktion, og at arbejdsgruppens enkelte medlemmer afgav bidrag på vegne af de ressortmyndigheder som de hver især repræsenterede. Ombudsmanden henstillede derfor til Udenrigsministeriet at genoptage de meddelte afslag på aktindsigt.

Ombudsmanden henstillede tillige at ministeriet genovervejede om der fortsat forelå hemmeligholdelseshensyn med hensyn til kontakten til USA. Ombudsmanden henviste til at der forelå en pressemeddelelse fra Grønlands Landsting hvoraf der fremgik oplysninger om kontakten til USA.
(J.nr. 2009-0188-401, j.nr. 2009-0318-401 og j.nr. 2009-1264-401). 

Læs hele udtalelsen ved at klikke på pdf-linket til højre.