Ombudsmanden undersøger to sager om ytringsfrihed

23-09-2005

Pressemeddelelse 

Folketingets Ombudsmand har besluttet at undersøge to sager om mulige krænkelser af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Vedrørende ytringsfrihed for ansat i Beredskabsstyrelsen

Berlingske Tidende beskrev den 20. september 2005 at forsvarsminister Søren Gade vil ”have en forklaring” og ikke afviser at det kan få ”personlige konsekvenser” for en chef i Beredskabsstyrelsen at denne i pressen har kritiseret blandt andet det danske antiterror-beredskab. Forsvarsminister Søren Gade citeres i artiklen i Berlingske Tidende for at han ”ikke kan leve med, at en nøglespiller modarbejder den linje, der er lagt.”

Folketingets Ombudsmand har på den baggrund bedt Forsvarsministeriet oplyse hvad ministeriet videre foretager sig i sagen.

Vedrørende ytringsfrihed for ansatte i Ballerup Kommune

Fagbladet Børn & Unge har i tre artikler beskrevet hvordan en institutionsleder er blevet ”offentligt spanket” af ledelsen i Ballerup Kommune fordi den pågældende offentligt har kritiseret kommunens ledelsesstil. Flere anonyme institutionsledere beskriver ligeledes i artiklerne hvordan de ”har fået mundkurv på”. Det beskrives også at lederen af en klub, der skulle lukkes, direkte har fået forbud mod at udtale sig til pressen.

Bladet beskriver dertil at direktionen i Ballerup Kommune – i forbindelse med diskussioner om forandringer på dagsinstitutionsområdet - skriftligt (på en eller flere overheads) har stillet krav at ”alle ledere forventes at bakke op om resultatet, når der er truffet politisk beslutning” og ”frustration over resultatet skal håndteres i leder til leder-dialogen.”
Folketingets Ombudsmand har – til brug for sine overvejelser om han skal iværksætte en egentlig undersøgelse af forholdene – bedt Ballerup Kommune om at udlevere en række dokumenter og oplysninger i forbindelse med de nævnte sager, og i øvrigt redegøre for de påstande og den kritik der fremsættes i de tre artikler.

Brevet til Ballerup Kommune er vedlagt.

Flere oplysninger hos kontorchef Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand, eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobil 40 43 45 43.