Ingen kritik af Finansministeriet i sag om aktindsigt i valgudspil

26-04-2005

Folketingets Ombudsmand meddelte den 1. februar 2005 at ombudsmanden ikke ville undersøge en klage fra Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe over at embedsmænd i Finansministeriet ifølge klagen - i umiddelbar forbindelse med eller efter udskrivelsen af folketingsvalget - havde vurderet Socialdemokraternes jobplan "Made in Denmark."

Ombudsmanden lagde vægt på at han bør udvise tilbageholdenhed med at behandle klager fra et politisk parti over regeringen i sager som efter deres karakter, og allerede i deres udspring, er tæt forbundet med den politiske kamp.

Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe havde ved samme lejlighed klaget over at Finansministeriet havde afvist en anmodning fra partiet om aktindsigt i lignende beregninger af regeringspartiernes valgudspil. Folketingets Ombudsmand iværksatte umiddelbart en undersøgelse af denne del af klagen.

Undersøgelsen er nu afsluttet - uden at der er grundlag for kritik af Finansministeriet.

Finansministeriet har i en udtalelse af 28. januar 2005 oplyst at ministeriet ikke har modtaget nogen begæring fra Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe om aktindsigt i vurderinger af regeringens valgudspil.

Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe er blevet forelagt ministeriets brev. Gruppen har ikke haft nogen bemærkninger til ministeriets oplysninger om den manglende begæring om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand foretager sig derfor ikke mere i sagen.

Brevet til Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe er vedlagt.