Ros til Told- og Skattestyrelsen for behandling af sager om aktindsigt

01-09-2005

FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Gammeltorv 22, 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15
Dato: 1. september 2005

J.nr.: 1997-3491-980


Pressemeddelelse

 

Folketingets Ombudsmand har i dag afsluttet sin undersøgelse af Told- og Skattestyrelsens behandling af 54 sager om aktindsigt.

Undersøgelsen har vist at Told- og Skattestyrelsens sagsbehandling generelt set er god og ikke mindst hurtig. Der er kun konstateret relativt få, tilfældige og ofte mindre væsentlige fejl og mangler i de undersøgte sager.

Gennemgangen af sagerne har vist at Told- og Skattestyrelsen giver aktindsigt i et omfang der - i det væsentligste - er i overensstemmelse med lovgivningen. I kun få af de undersøgte sager har ombudsmanden konstateret at Told- og Skattestyrelsen har afvist at give aktindsigt i oplysninger eller dokumenter som der burde være givet aktindsigt i.

Folketingets Ombudsmand gennemfører løbende – som et led i sin kontrolvirksomhed - en række undersøgelser af egen drift hvor ombudsmanden systematisk gennemgår myndighedernes sagsbehandling i et større antal konkrete sager. Folketingets Ombudsmands undersøgelse af de 54 sager fra Told- og Skattestyrelsen er sket af egen drift.

En kopi af undersøgelsen er vedlagt.

Flere oplysninger hos konsulent Lisbeth Adserballe eller ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, telefon 33 13 25 12.