Ombudsmanden undersøger forholdene i Udlændingestyrelsen

17-08-2005

Pressemeddelelse 

FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Gammel Torv 22. 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15
 

 

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har i dag besluttet at han vil undersøge nogle forhold i Udlændingestyrelsen.


Da Rigsrevisionen allerede er ved at gennemføre en undersøgelse på statsrevisorernes vegne, vil undersøgelsen blive koordineret med Rigsrevisionen.

Foreløbig er det hensigten at ombudsmanden vil undersøge følgende forhold:

  • Usaglig forskelsbehandling af visse virksomheder m.v. 
  • Iagttagelsen af god forvaltningsskik i Udlændingestyrelsens publikumsekspedition.

Disse to forhold vil blandt andet blive taget op i forbindelse med en inspektion af Udlændingestyrelsen som ombudsmanden vil gennemføre i oktober 2005.

Desuden vil ombudsmanden gå ind i spørgsmålet om regler for modtagelse af gaver.

Ombudsmanden besluttede den 15. juli 2005 at afvente et samråd som Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik havde udbedt sig med integrationsministeren med henblik på en drøftelse bl.a. af forholdene i Udlændingestyrelsen. Først efter dette samråd ville ombudsmanden kunne tage stilling til om der var grundlag for at han iværksatte en undersøgelse af forholdene i Udlændingestyrelsen. Baggrunden for beslutningen var at ombudsmanden ikke kan behandle et forhold som har været bedømt af Folketinget eller et af Folketingets udvalg. Såfremt Folketinget eller udvalget alene har orienteret sig om en sag, er ombudsmanden imidlertid ikke afskåret fra at behandle sagen.

I dag har ombudsmanden modtaget underretning fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om at samrådet – der blev afholdt den 10. august 2005 – alene var af orienterende art og ikke et besluttende samråd. Samrådet er således ikke til hinder for ombudsmandens undersøgelse af Udlændingestyrelsen.

Yderligere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobil  40 43 45 43.