Folketingets Ombudsmand har i dag anmodet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om at modtage en redegørelse som ministeriet har udbedt sig fra Udlændingestyrelsen vedrørende styrelsens administration af visse erhvervssager

12-07-2005

J.nr.: 2005-2548-609 SV1

Af pressen er det de seneste dage fremgået at Udlændingestyrelsen ved behandlingen af sager om opholdstilladelse på grundlag af erhverv mv. skulle have særordninger for visse virksomheder, sportsklubber mv., at visse sager bliver hastebehandlet "uden for nummer", samt at styrelsen indimellem modtager gaver ved behandlingen af disse sager.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har i dag fået oplyst af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration at ministeriet har bedt Udlændingestyrelsen om en redegørelse vedrørende de forhold der er fremkommet i pressen. Ministeriet har oplyst at redegørelsen forventes i slutningen af denne uge.

Til brug for ombudsmandens overvejelser om hvorvidt der er grundlag for at han af egen drift efter ombudsmandsloven § 17, stk. 1, tager sagen op til nærmere undersøgelse, har ombudsmanden i dag bedt ministeriet underrette ham om Udlændingestyrelsens redegørelse. Samtidig vil ombudsmanden gerne have at vide om redegørelsen giver ministeriet anledning til at foretage sig noget.

Yderligere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, tlf. 40 43 45 43.