Ombudsmanden afventer samråd i Folketinget inden han tager stilling til om der er grundlag for at han iværksætter en undersøgelse af forholdene i Udlændingestyrelsen

19-07-2005

J.nr.: 2005-2548-609 SV1

Pressemeddelelse

I anledning af presseomtalen i sidste uge vedrørende Udlændingestyrelsens særordninger for visse virksomheder mv., styrelsens hastebehandling af visse sager "uden for nummer" samt styrelsens modtagelse af gaver anmodede ombudsmanden den 12. juli 2005 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om at blive underrettet om en redegørelse som ministeriet havde udbedt sig fra Udlændingestyrelsen. Ombudsmanden anmodede endvidere ministeriet om at meddele om styrelsens redegørelse gav ministeriet anledning til at foretage sig noget.

Ombudsmanden har den 18. juli 2005 modtaget Udlændingestyrelsens redegørelse samt en udtalelse fra ministeriet om sagen. Af ministeriets udtalelse fremgår bl.a. at ministeriet vil bede Udlændingestyrelsen redegøre for hvilke initiativer styrelsen vil tage for at sikre sig at den forskelsbehandling der har fundet sted, bringes til ophør. Ombudsmanden har i dag bedt ministeriet underrette ham om den redegørelse som styrelsen i den forbindelse vil fremkomme med. Samtidig har han bedt om at modtage ministeriets eventuelle bemærkninger til denne redegørelse.

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik har den 14. juli 2005 overfor integrationsministeren meddelt at udvalget i et kommende samråd ønsker en drøftelse med ministeren bl.a. af forholdene i Udlændingestyrelsen. Samrådet skal finde sted den 10. august 2005. Ombudsmanden har den 15. juli 2005 bedt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om at få oplyst – når samrådet har fundet sted – om samrådet alene har været af orienterende art, eller om udvalget i forbindelse med samrådet har tilkendegivet en opfattelse (et "besluttende samråd").

Baggrunden herfor er at ombudsmanden ikke kan behandle et forhold som har været bedømt af Folketinget eller et af Folketingets udvalg. Såfremt Folketinget eller udvalget alene har orienteret sig om en sag, er ombudsmanden imidlertid ikke afskåret fra at behandle sagen.

Endelig vil ombudsmanden nærmere drøfte med Rigsrevisor omfanget af dennes igangværende undersøgelse af Udlændingestyrelsen for i givet fald at undgå overlapning mellem de to kontrolinstansers undersøgelser.

Ombudsmanden vil i øvrigt indtil da holde sig orienteret om eventuelle politiske tiltag der måtte være i anledning af sagen.

Yderligere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, tlf. 40 43 45 43.