Ombudsmanden undersøger sag om ytringsfrihed i Beredskabsstyrelsen

08-12-2005

Dato: 8. december 2005

J.nr.:  2005-3419-815
  2005-2335-815


Pressemeddelelse 

 

Folketingets Ombudsmand har besluttet at indlede en egentlig ombudsmandsundersøgelse af en sag om ytringsfrihed i Beredskabsstyrelsen.

Berlingske Tidende beskrev den 20. september 2005 at forsvarsminister Søren Gade ville ”have en forklaring” og ikke afviste at det kunne få ”personlige konsekvenser” for en chef i Beredskabsstyrelsen at denne i et debatindlæg dagen før i dagbladet Politiken havde kritiseret blandt andet det danske antiterror-beredskab. Forsvarsminister Søren Gade blev i artiklen i Berlingske Tidende citeret for at han ”ikke kan leve med, at en nøglespiller modarbejder den linje, der er lagt.”

Forsvarsministeriet har i en udtalelse den 7. oktober 2005 til Folketingets Ombudsmand oplyst at den pågældende chef - A – har måttet afgive en erklæring bl.a. om hvorvidt der kunne være tillid til at A effektivt og loyalt ville arbejde for at gennemføre de politiske aftaler vedrørende totalforsvaret.

Folketingets Ombudsmand har derfor bedt Forsvarsministeriet om at oplyse hvorvidt A's ytringer i debatindlægget af ministeriet ses som en ”lovlig ytring” eller ”betragtes som en tjenesteforseelse”, og, i det omfang ministeriet mener at hans ytringer er lovlige, oplyse, med hvilken begrundelse ministeriet har afkrævet A en loyalitetserklæring.

Ombudsmanden har også bedt Forsvarsministeriet oplyse hvilken rolle A har spillet – og vil spille – i tilblivelsen og gennemførelsen af de politiske aftaler om totalforsvaret.

Flere oplysninger hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, mobil 40 43 45 43.