Fremtiden for Europas ombudsmænd til debat i København

29-03-2005

De europæiske ombudsmænd – samt Europarådets Menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles og EU-ombudsmand, professor Nikiforos Diamandouros – samles på torsdag den 31. marts i København for at diskutere fremtiden for ombudsmandsinstitutionerne i Europa.

Mødet – der finder sted på Christiansborg – er det niende såkaldte Round Table Meeting for de europæiske ombudsmænd og menneskerettighedskommissærer. Mødet er blot ét i en række møder og symposier i anledning af den danske ombudsmandsinstitutions 50 års jubilæum.

Åbningssessionen – der finder sted i Landstingssalen på Christiansborg fra 10.30-11.30 – gennemføres under overværelse af blandt andre Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

EU-ombudsmand Diamandouros vil senere på dagen (klokken 11.30-12.00) tale om EU-ombudsmanden i et udvidet EU, mens Europarådets Menneskerettighedskommissær (klokken 12.00-12.30) vil tale om Europarådets arbejde med at støtte de nationale ombudsmænd og kommissærer.

Der holdes pressemøde

torsdag den 31. marts klokken 12.30-13.30

i Fællessalen på Christiansborg med deltagelse af menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles, EU-ombudsmand Nikiforos Diamandouros og Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Yderligere oplysninger hos konsulent Simon Andersen, Folketingets Ombudsmand, mobil 30 82 17 09.

 

Om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand fører kontrol med de offentlige myndigheder og behandler klager over myndighedernes sagsbehandling, myndighedernes afgørelser af konkrete sager og myndighedernes måde at behandle borgerne på.

Ombudsmanden kan selv tage sager op.

Folketingets Ombudsmand fører desuden tilsyn med en række institutioner – ikke mindst institutioner hvor borgere er berøvet deres frihed. Det kan være detentioner, fængsler, bosteder, arresthuse og psykiatriske hospitaler.

Ombudsmanden vælges på ny efter hvert valg til Folketinget.

Folketingets Ombudsmand har siden 1987 været professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen. Hans stedfortræder er direktør Jens Møller. Embedet har til huse på Gammeltorv i det indre København og beskæftiger i alt 77 ansatte. Heraf er 36 jurister.

Ombudsmandsinstitutionen i Danmark blev oprettet 1. april 1955 som den tredje af sin art i verden – efter Sverige og Finland. Fire skiftende ombudsmænd har fra 1955-2004 behandlet 97.162 sager.