FOB 2020-22

Temakravet i offentlighedsloven

06-04-2020

 

 

Transport- og Boligministeriet afslog tre aktindsigtsanmodninger fra en journalist, med henvisning til at temakravet ikke var opfyldt, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2, hvorefter en anmodning skal angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

I den ene anmodning havde journalisten bedt om aktindsigt i en liste over dokumenter fra en cirka treårig periode, som var ”forelagt for regeringens økonomiudvalg”.

Denne afgrænsning angav ifølge ombudsmanden navnlig en proces eller et processkridt for de ønskede dokumenter, uden at angivelsen i sig selv sagde noget nærmere om dokumenternes indhold. Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere ministeriets vurdering, hvorefter temakravet ikke var opfyldt.

I de to andre anmodninger havde journalisten bedt om aktindsigt i henvendelser fra ministeriets departementschef og pressechef til udenforstående modtagere om modtagerens – eller modtagerens medarbejders – ”medvirken i mediedækning”, f.eks. tv, radio eller artikler.

Efter ombudsmandens opfattelse opfyldte disse to andre anmodninger temakravet, da de angav andet og mere end blot mediedækning som en proces mv. og således var afgrænsede til henvendelser på grund af udenforstående personers udtalelser eller mulige fremtidige udtalelser til pressen.

Ombudsmanden havde derudover nogle bemærkninger til ministeriets synspunkter om myndigheders vejledningspligt.

(Sag nr. 19/05912)