FOB 2020-32

Politiets anvendelse af magt under en afbrudt udsendelse var ikke dokumenteret tilstrækkeligt

24-07-2020

 

 

I forbindelse med ombudsmandens gennemgang af et antal afsluttede sager om tvangsmæssige udsendelser fra 2018 besluttede ombudsmanden at udskille en sag om en udenlandsk mand til særskilt undersøgelse.

Ved afhentningen af udlændingen i Udlændingecenter Ellebæk blev udlændingen iført transportbælte kl. 14.25. Begge udlændingens hænder var fikseret i transportbæltet i tidsrummet kl. 14.32 – kl. 17.50, selv om udsendelsen blev afbrudt kl. 17.04, da flyselskabet oplyste, at politiet og udlændingen ikke kunne flyve med.

Desuden anvendte politiet håndkraft i cirka et minut, da udlændingen ikke ville gå frivilligt igennem lufthavnens sikkerhedskontrol.

Ombudsmanden fandt det meget beklageligt, at politiets udsendelsesrapport ikke indeholdt nogen oplysninger om, hvorfor det var nødvendigt at fiksere begge udlændingens arme i transportbæltet, og hvorfor det var nødvendigt at opretholde denne grad af fiksering i hele tidsrummet.

På grundlag af supplerende udtalelser fra politiet om baggrunden for fikseringen fandt ombudsmanden imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering af, at det var nødvendigt at fiksere udlændingen i tidsrummet fra kl. 14.32, og indtil udsendelsen blev afbrudt kl. 17.04.

Da det ikke var muligt for politiet at oplyse, hvad der var årsag til den fortsatte fiksering af udlændingen, efter at udsendelsen blev afbrudt kl. 17.04, havde ombudsmanden ikke grundlag for at vurdere dette spørgsmål.

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte politiets vurdering af, at det var nødvendigt at anvende håndkraft i den konkrete situation, men var enig med politiet i, at anvendelsen af håndkraft skulle have været dokumenteret yderligere i udsendelsesrapporten.

(Sag nr. 20/00903)