FOB 2020-13

Alt for lange sagsbehandlingstider flere år efter udflytning af nævn

15-04-2020

 

 

I sommeren 2019 modtog ombudsmanden flere klager over sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det fremgik, at nogle borgere havde fået oplyst en forventet sagsbehandlingstid på helt op til 5 år.

Ombudsmanden indledte herefter en generel undersøgelse af nævnets sags­behandlingstid.

Ombudsmanden fandt, at sagsbehandlingstiderne havde været alt for lange i en betydelig del af de sager, som nævnet havde afsluttet i perioden fra 1. september 2018 til 30. september 2019.

Mere end 1.300 sager, der var modtaget før 1. juli 2018, blev afviklet efter en særlig plan. Planen indebar bl.a., at sagerne forventedes at være i gennemsnit ca. 4½ år gamle, inden de blev afsluttet. Det var efter ombudsmandens opfattelse en uacceptabelt lang sagsbehandlingstid.

Ombudsmanden udtrykte forståelse for de væsentlige udfordringer, som nævnet havde stået over for som følge af udflytningen til Viborg i starten af 2017, hvor kun få medarbejdere flyttede med. Han måtte dog konstatere, at problemet med de uacceptabelt lange sagsbehandlingstider ikke kun havde eksisteret i en vis, begrænset periode efter udflytningen, men forventedes at fortsætte helt frem til udgangen af 2022.

De hensyn, Miljø- og Fødevareklagenævnet havde lagt vægt på ved prioriteringen mellem puljen af gamle sager og nyere sager, kunne ikke i sig selv give ombudsmanden anledning til bemærkninger. Han måtte dog forstå, at det især var de gamle sager, som frem til 2022 ville komme til at have ekstraordinært lange sagsbehandlingstider.

Ombudsmanden henstillede derfor til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Erhvervsministeriet at overveje, om der kunne tages yderligere skridt for at nedbringe de forventede sagsbehandlingstider i gamle sager, og at overveje, om prioriteringen mellem gamle og nye sager – navnlig sager af høj kompleksitet – burde justeres med henblik på yderligere at fremme afviklingen af de gamle sager. 

(Sag nr. 19/04382)