FOB 00-465

Aktindsigt i personalesag fra selvejende institution indsendt til Undervisningsministeriet

01jan

 

 

Begæring om aktindsigt i Undervisningsministeriets akter i en sag om afskedigelse af en medarbejder ved en daghøjskole kunne ikke behandles efter offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., men skulle behandles efter offentlighedslovens generelle regler om aktindsigt. Ombudsmanden udtalte at den pågældende daghøjskole ikke var en del af den offentlige forvaltning. (J.nr.. 1999-2475-801).