FOB 00-331

Manglende partshøring om tandlægekonsulents udtalelse. Egen tandlæge ikke partsrepræsentant

01-01-2000

 

 

En førtidspensionist fik af en kommune afslag på tilskud til tandbehandling. Afgørelsen var truffet på baggrund af en erklæring fra kommunens tandlægekonsulent. Kommunen havde ikke partshørt førtidspensionisten om den pågældende erklæring.

Ombudsmanden udtalte at kommunen i den foreliggende sag var forpligtet til at partshøre førtidspensionisten. Ombudsmanden betegnede den manglende partshøring som meget beklagelig. Ombudsmanden udtalte endvidere at førtidspensionistens egen tandlæge ikke i kraft af patientforholdet kunne betragtes som partsrepræsentant i sagen. (J.nr. 1999-0103-042).