FOB 00-212

Afslag på behandling af ansøgning om benådning på grund af udeblivelse

01-01-2000

 

 

En indsat klagede over at Justitsministeriet havde afslået at behandle hans ansøgning om benådning med den begrundelse at han var udeblevet fra afsoning.

Ombudsmanden udtalte at han ikke havde grundlag for at kritisere ministeriets afslag. Ombudsmanden henviste til at oplysningsgrundlaget i en sag som den foreliggende i de fleste tilfælde ville være så mangelfuldt at det forekom meningsløst at træffe en afgørelse, og til at det ville kunne virke stødende for retsfølelsen hvis Justitsministeriet var forpligtet til at behandle en sådan ansøgning. (J.nr. 2000-1987-620).