FOB 00-368

Afslag på betaling af udgifter til fysioterapi. Vejledning. Berettiget forventning

01-01-2000

 

 

Under et praktikophold fik en pædagogstuderende ved en arbejdsskade beskadiget sin ryg. Forsikringsselskabet betalte en række fysioterapibehandlinger. Den 18. september 1998 sendte forsikringsselskabet en regning for behandling i perioden maj 1998 til 21. august 1998 videre til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at styrelsen tog stilling til om yderligere behandlinger kunne betales efter § 30 i arbejdsskadeforsikringsloven. Arbejdsskadestyrelsen og senere Den Sociale Ankestyrelse afviste bl.a. at udgifter i perioden fra maj 1998 og indtil kvinden modtog forsikringsselskabets brev af 18. september 1998, kunne betales efter § 30.

Ombudsmanden mente at kvinden havde fået utilstrækkelig vejledning om sin retsstilling. Ombudsmanden lagde også til grund at hun havde disponeret i tillid til denne vejledning, og at hun som følge heraf havde fået et tab der svarede til behandlingsudgifterne i perioden maj 1998 til modtagelsen af brevet af 18. september 1998. Hertil kom at kvinden ud fra nogle konkrete omstændigheder i sagen kunne siges at have haft en forventning om at forsikringsselskabet ville fortsætte med at betale udgifterne, i hvert fald indtil hun modtog anden besked.

I øvrigt mente ombudsmanden at forsikringsselskabets brev af 18. september 1998 også kunne forstås sådan at selskabet havde sendt sagen til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at styrelsen tog stilling til om kvinden havde ret til at få betalt behandling der fandt sted efter at hun havde modtaget brevet af 18. september 1998.

Disse overvejelser indgik efter det oplyste ikke i myndighedernes vurdering af sagen. Derfor henstillede ombudsmanden at Ankestyrelsen genoptog sagen. (J.nr. 1999-0949-023).