FOB 89-224

Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland

01-01-1989

Ombudsmanden besøgte i april og juni 1989 - efter indbydelse fra Vestsjællands Amtskommune - følgende afdelinger på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland: Enggården (Sikringsanstalten), Birkehus 1 (akut modtageafdeling), Birkehus 2 (Retspsykiatrisk afdeling), Skovhus (afdeling for yngre langtidspatienter) samt Elmehus, Pilehus 1 og Pilehus 2 (gerontopsykiatriske afdelinger).

Ombudsmanden fremhævede navnlig over for Vestsjællands Amtskommune, at beskæftigelsestilbuddene til patienterne på Enggården var for få, at Birkehus 1 og Birkehus 2 var bygningsmæssigt utilstrækkelige, samt at der var behov for forbedring af de fysiske forhold på Pilehus 1 og Pilehus 2.

Det var ombudsmandens generelle indtryk, at beskæftigelsesmulighederne for patienterne på amtshospitalet var for få, og at dette især skyldtes, at det ikke havde været muligt for hospitalet at få besat en række ledige ergoterapeutstillinger.

(J. nr. 1988- 1729-618)