2008.507

Rapport om undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Lolland-Falster

26-11-2008

1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og gennemførelse

Ombudsmanden skrev den 21. november 2007 til Skatteankenævn Lolland-Falster at han havde besluttet at have særligt fokus på sagsbehandlingstiden hos en række myndigheder inden for forskellige områder. Han havde derfor besluttet efter bestemmelsen i § 17, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand at gennemføre et egen drift-projekt om sagsbehandlingstiden hos en række forskellige myndigheder. I den forbindelse havde han besluttet at undersøge sagsbehandlingstiden hos bl.a. to skatteankenævn, og han havde her tilfældigt udvalgt Skatteankenævn Lolland-Falster og Skatteankenævn Vendsyssel.

Han skrev at undersøgelsen ville angå dels den generelle sagsbehandlingstid hos
Skatteankenævn Lolland-Falster (og Skatteankenævn Vendsyssel), dels sagsbehandlingstiden i 10 konkrete sager fra hvert af de to skatteankenævn. Der skulle være tale om de første 10 sager hvor skatteankenævnet havde truffet afgørelse efter 1. oktober 2007.

Læs undersøgelsen her