Egen drift-undersøgelse angående 34 sager om uansøgt afsked af tjenestemænd af disciplinære grunde

01-01-1991

91.207

Indledning

 I beretningsåret 1990 afsluttede jeg en egen drift-undersøgelse, der vedrørte sager om uansøgt afsked inden for Danske Statsbaner (DSB) og Post- og Telegrafvæsenet (P&T). Resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i FOB 1990.339 ff. I undersøgelsen indgik fra DSB alene 1 (2) sager, men derimod fra P&T 38 sager, hvor afskeden havde disciplinære forhold som baggrund.

DSB meddelte mig på møder den 14. og 27. maj 1991, at det beroede på en beklagelig misforståelse, når jeg fra DSB ikke havde modtaget flere disciplinærsager. På mødet den 27. maj 1991 tilkendegav jeg herefter, at jeg havde besluttet i beretningsåret 1991 at iværksætte en særskilt egen drift-undersøgelse vedrørende disciplinærsager fra DSB.

I skrivelse af 31. maj 1991 bad jeg generaldirektoratet for DSB om at måtte modtage dels de 27 sager, der i henhold til en liste af 15. maj 1991 fra DSB vedrørte disciplinær afsked af tjenestemænd, og som var afgjort i perioden 1987-1990, dels tilsvarende sager, der var afsluttet i perioden fra den 1. januar til den 1. juli 1991. Jeg bad endvidere om at måtte modtage en liste over de sager, som DSB i perioden fra den 1. januar 1987 til den 1. juli 1991 havde afsluttet om uansøgt afsked af overenskomstansatte.

Generaldirektoratet for DSB sendte mig herefter den 1. august 1991 35 sager, der vedrørte disciplinær afsked af tjenestemænd, og som var afsluttet i perioden 1. januar 1987 til den 5. juli 1991. Generaldirektoratet sendte mig endvidere en fortegnelse over 51 sager, som DSB i perioden fra den 1. januar 1987 til den 1. juli 1991 havde afsluttet om uansøgt afsked af månedslønnede overenskomstansatte.

Efter en foreløbig gennemgang af de modtagne sager meddelte jeg generaldirektoratet for DSB i skrivelse af 5. november 1991, at jeg havde besluttet at afgrænse min undersøgelse til de 35 modtagne sager om disciplinær afsked af tjenestemænd.

Forinden afslutningen af min undersøgelse modtog jeg en konkret klage fra parten i en af sagerne (DSB-95), og denne sag udgik herefter af egen drift-undersøgelsen.

De resterende 34 sager er omtalt i denne rapport i anonymiseret form.

Journalnumre er erstattet med sagsnumrene DSB 66 - DSB 100.

 

Læs undersøgelsen i Retsinformation