FOB 2013-9

Lovlig delegation af sagsforberedelse til advokatfirma

28-06-2013

 

 

I forbindelse med behandlingen af en konkret klage blev ombudsmanden opmærksom på, at Miljøklagenævnet (pr. 1. januar 2011 en del af Natur- og Miljøklagenævnet) havde fået hjælp fra Kammeradvokaten, der er et privat advokatfirma, til at behandle en række konkrete klagesager om husdyrbrug. Der var ikke hjemmel i lovgivningen til, at Miljøklagenævnet kunne overlade opgaver i forbindelse med behandlingen af konkrete sager på området til private. Ombudsmanden rejste derfor på eget initiativ en sag for at undersøge, om ordningen havde været lovlig.

Efter at have gennemgået sagen, konkluderede ombudsmanden, at den bistand, som Kammeradvokaten havde ydet Miljøklagenævnet i forbindelse med behandlingen af de konkrete sager om husdyrbrug, var i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige principper om delegation af myndighedsudøvelse til private.

Ombudsmanden opregnede i udtalelsen nogle af de væsentligste forudsætninger, som skal være opfyldt, før en myndighed lovligt kan delegere opgaver i forbindelse med sagsforberedelsen i afgørelsessager til private uden udtrykkelig lovhjemmel.

(Sag nr. 12/00394)