Familiens behov skal inddrages før tilbud om pasning

14-10-2011

Et forældrepar klagede til ombudsmanden over at det ikke kunne få en bestemt børnehave til deres barn. Ombudsmanden kunne ikke hjælpe forældrene allerede fordi der ikke var en ledig plads i børnehaven. Men ombudsmanden blev opmærksom på at kommunen på forhånd havde afvist at inddrage oplysninger fra forældrene om særlige forhold i familien. Det er ikke i orden, konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse. ”Kommuner må ikke afvise at inddrage oplysninger om familien når de skal give et pasningstilbud,” fastslår Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Ombudsmanden spurgte kommunen om det er rigtigt at kommunen generelt afviser at inddrage oplysninger om familien. Kommunen svarede at den kun vil inddrage oplysninger, om f.eks. særlige forhold i familien, hvis oplysningerne fører til sociale eller pædagogiske behov hos det barn som skal passes. Det mener ombudsmanden er for snævert. Kommunen skal nemlig også tage hensyn til særlige forhold i familien selvom oplysningerne ikke fører til sociale eller pædagogiske behov hos barnet. Det kan f. eks. være oplysninger om handicap hos et andet familiemedlem.

 

”Kommunerne skal altid inddrage relevante oplysninger om særlige forhold hos såvel barnet som resten af familien. Det er dog ikke det samme som at forældrene har krav på en plads i en bestemt institution. Men relevante oplysninger fra forældrene skal indgå i kommunens sag,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

I sagen pegede ombudsmanden på at kommunens hjemmeside ikke afspejler at kommunen i alle tilfælde skal inddrage relevante oplysninger – også fra forældrene – om familiens forhold. Ombudsmanden bad kommunen om at overveje hvordan hjemmesiden kan ændres, og fortælle hvad den kommer frem til.

 

Ombudsmandens redegørelse i sagen findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, telefon 33 13 25 12, mobil 40 43 45 43.

FAKTA 

Efter § 27 i dagtilbudsloven skal kommunerne fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse i dagtilbud (af børn i førskolealderen). Hensigten er at borgerne (forældrene) kan gøre sig bekendt med de retningslinjer som kommunen anvender når kommunen skal beslutte hvilket dagtilbud der skal tilbydes det enkelte barn.

Efter § 26 i dagtilbudsloven træffer kommunen afgørelse om optagelse i dagtilbud. Loven fastsætter ikke hvilke kriterier kommunen kan eller eventuelt skal inddrage i sin afvejning når det besluttes hvilket dagtilbud der skal tilbydes et barn. Men interne regler om at bestemte oplysninger ikke må inddrages i afvejningen – såkaldte afskæringsregler – er som udgangspunkt ikke lovlige.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.