Universitetsstuderende skal kunne bruge partsrepræsentant

17-08-2011

Studerende skal fortsat have mulighed for at lade sig repræsentere af andre når de som led i en sag kommunikerer med universiteterne. Også selv om kommunikationen foregår elektronisk. Det står fast efter at ombudsmanden af egen drift har behandlet en sag om en bekendtgørelse som Videnskabsministeriet har udstedt.

 

”Når myndigheder indfører it-løsninger, skal de forvaltningsretlige krav overholdes på samme måde som hvis der var tale om manuel sagsbehandling. Det gælder også det vigtige krav om at studerende skal kunne lade sig repræsentere af andre når de som led i en sag kommunikerer med universiteterne,” siger Hans Gammeltoft-Hansen.

 

Baggrunden for ombudsmandens undersøgelse var en bekendtgørelse der giver universiteterne mulighed for at beslutte at al kommunikation mellem universitetet og henholdsvis studerende og ansøgere til universitetets uddannelser skal foregå elektronisk.

 

Videnskabsministeriet er enig med ombudsmanden i at studerende og ansøgere skal have mulighed for at lade sig repræsentere af andre i deres kommunikation med universiteterne. Det kan ske ved at universitetet udformer it-systemet så det er muligt for andre at bruge det på vegne af den studerende eller ansøgeren. Det kan også ske ved at universitetet som et led i sin beslutning om at indføre pligtmæssig elektronisk kommunikation indfører mulighed for at blive undtaget hvis man som studerende eller ansøger ønsker at lade sig repræsentere af andre.

 

Videnskabsministeriet vil justere bekendtgørelsen for at sikre at forvaltningslovens regler om partsrepræsentation bliver overholdt.

 

Læs ombudsmandens udtalelse i sagen.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43.

   

FAKTA 

Forvaltningslovens § 8 handler om partsrepræsentation. Efter bestemmelsen kan den der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere af andre. Bestemmelsen gælder uanset hvordan parten har kontakt med en myndighed.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.