Region Sjællands behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel

07-06-2011

Region Sjællands behandling af en klage over den tid det tog en ambulance at nå frem, var meget kritisabel. Det fastslår ombudsmanden i en ny udtalelse.

 

Regionen undersøgte ikke sagen godt nok, og klageren fik ikke et ordentligt svar på sin klage. Regionen tilsidesatte på flere punkter god forvaltningsskik over for den pågældende klager.

 

Ombudsmanden har derfor henstillet til Region Sjælland at overveje om der er behov for at fastsætte generelle retningslinjer for sagsbehandlingen i regionens præhospitale center.

 

Sagen startede i april 2009, hvor en kvinde ringede til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. På grund af misforståelser om adressen blev ambulancen forsinket. Manden afgik ved døden. Kvinden klagede herefter til Region Sjælland over den tid der var gået inden ambulancen ankom, og senere til ombudsmanden over regionens behandling af hendes klage.

 

”Når en borger klager over at en ambulance har været for længe om at nå frem, og der er tale om en alvorlig situation, er regionen forpligtet til at undersøge sagen forsvarligt”, siger Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Formålet med undersøgelsen er for det første at regionen kan tage stilling til om hændelsesforløbet giver anledning til en reaktion. For det andet vil undersøgelsen danne grundlag for det svar som borgeren skal have. Hvis det er relevant, skal regionen også kontakte alarmcentralen så alarmcentralen kan vurdere om eventuelle båndoptagelser af alarmopkaldet skal gemmes.

 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43.   

FAKTA

Regionerne har ansvaret for den præhospitale indsats, herunder for at tilrettelægge ambulanceberedskabet. Det fremgår af § 169 i sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) og af kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 977 af 26. september 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. 

Som konsekvens heraf må regionen også føre tilsyn med at den præhospitale indsats fungerer forsvarligt og efter hensigten.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 5000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand